Svoz vánočních stromků

Od 06.01.2022 bude zahájen svoz vánočních stromků.

Vážení občané,

stejně jako v roce 2021, je možné i v roce 2022 odkládat vánoční stromky na mobilních sběrných místech k tomuto účelu určených.   

Zelené kontejnery pro odložení vánočních stromků jsou rozmístěny na těchto místech (zobrazí se po kliknutí na odkaz):

Mimo uvedená místa je stromky také možno odevzdat do sběrných dvorů v Havřicích a Újezdci, kde jsou vyčleněny plochy pro ukládání větví. Stromky je také možné ponechat u sběrných míst na BIO odpad.

Stromky budou štěpkovány a z tohoto důvodu žádáme občany, aby stromky důkladně odstrojili a nenechávali na nich kovové háčky, ozdoby apod. Stromky také nesvazujte a nebalte.

Děkujeme