DOKUMENTY KE STAŽENÍ

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem TSUB

Pravidla a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě

Standardy města Uherský Brod (revize 2019)

Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod

    

ROZPOČET

Návrh rozpočtu TSUB, příspěvková organizace v roce 2020

Rozpočet TSUB, příspěvková organizace v roce 2019

Rozpočet TSUB, příspěvková organizace v roce 2018

Návrh rozpočtu TSUB, příspěvková organizace pro rok 2017

Střednědobý výhled rozpočtu TSUB, příspěvková organizace

   

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ - 2018

Harmonogram a okruhy blokového čištění

   

FORMULÁŘE - VEŘEJNÁ ZELEŇ

Zábor veřejné zeleně - žádost (*.doc)

Zábor veřejné zeleně - žádost (*.pdf)

     

FORMULÁŘE - HŘBITOVY

Dohoda dědiců o přenechání hrobového místa (*.doc)

Dohoda dědiců o přenechání hrobového místa (*.pdf)

Žádost o převod nájmu hrobového místa (*.doc)

Žádost o převod nájmu hrobového místa (*.pdf)

       

ŽÁDOSTI O INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999, Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informace poř_č_1_2018 (*.pdf)

Odpověď na žádost o informace poř_č_1_2018 (*.pdf)

Žádost o informace poř_č_2_2018 (*.pdf)

Odpověď na žádost o informace poř_č_2_2018 (*.pdf)

Žádost o informace poř_č_3_2018 (*.pdf)

Odpověď na žádost o informace poř_č_3_2018 (*.pdf)

Žádost o informace poř_č_4_2018 (*.pdf)

Odpověď na žádost o informace poř_č_4_2018 (*.pdf)