KOMUNÁLNÍ ODPADY

KOMUNÁLNÍ ODPADY

TSUB zabezpečuje svoz komunálního odpadu, vývoz odpadkových košů na území města Uherský Brod, dále provozuje sběrné dvory a deponii stavebních sutí Králov a zajištuje úklid černých skládek na pozemcích v majetku města.

Zjištěné černé skládky je možné hlásit pomocí aplikace ZmapujTO.

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsný komunální odpad - harmonogram svozu v období od 01.07.2019 - 31.12.2019

   

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD:

rodinné domy - vývoz bude probíhat v sudých týdnech
Pondělí ............ RD 1
Úterý .................RD 2, Maršov, Králov
Středa............... RD 3, Havřice
Čtvrtek ..............Těšov, Újezdec

bytové domy – každý pátek

    

BIO:    

rodinné domy - vývoz bude probíhat v lichých týdnech (*)
Pondělí.............. RD 1
Úterý .................RD 2, Maršov, Králov
Středa............... RD 3, Havřice
Čtvrtek ..............Těšov, Újezdec

bytové domy – vývoz bude probíhat v lichých týdnech v pondělí a úterý


(*) červenec, srpen 2019 BIO sváženo každý týden
září, říjen, listopad 2019 BIO sváženo v lichých týdnech
prosinec 2019 BIO sváženo pouze v 51. týdnu

  

PLASTY:
Kontejnery 1100lt – každé úterý a středu
Pytle - ve dnech: 26. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 27. 12.

    

PAPÍR:
Kontejnery 1100lt – v lichém týdnu v pondělí a úterý
Pytle - ve dnech: 12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 13. 12.

    

SKLO:
Kontejnery se spodním výsypem – 4. týden v měsíci

                

rodinné domy 1

Ulice 28. října, Bří Lužů, Dolní Valy, Emila Háby, Frant. Veselky, Hodinářská, Horní Valy, Kpt. Kubíčka, Lidická, Maršovská, Masarykovo nám., Močidla, Naardenská, Na Tržišti, Nám. Svobody, Nerudova, Pecháčkova, Pod Valy, Pořádí, Prakšická, Prim. Hájka, Předbranská, Rtm. Křivdy, Rybářská, Soukenická, Strojařů, Šumická, U Cihelny, U Elektrárny, U Fortny, U Hřiště, U Lapače, U Plovárny, U Sboru, U Žlebu, Úlehly, Vilibalda Růžičky, Za Humny

rodinné domy 2

Ulice 9. května, Ant. Dvořáka, B. Němcové, B. Smetany, Františka Bára, Františka Janáčka, Františka Kožíka, Havlíčkova, Hradební, Hradišťská, Jabloňová, Jana Švermy, Jaroslava Hlobila, Ječná, Jirásková, Josefa Herčíka, Karla IV., Komenského, Květná, M. Alše, Malá, Mariánské nám., Moravská, Na Dlouhých, Na Chmelnici, Na Láně, Na Výsluní, Palackého, Prosná, Ptylova, Sadová, Seichertova, Stojanova, Svatopluka Čecha, Tovární, U Korečnice, U Stadionu, Údolní, Weberova, Žitná

rodinné domy 3

26. dubna, Dělnická, Javořinská, Kučerovo nám., Lipová, Nivnická, Nová, Pastýřská, Pod Zelnicemi, Polní, Prostřední, Provazní, Rolnická, Slovácká, Stolářská, Trávníky, U Bajovce, U Cukrovaru, U Korečnice, U Olšavy, U Porážky, U Školky, U Vody, Vazová, Vlčnovská, Zahradní, Zámostí, Zátiší

Reklamace neprovedéno svozu:

e-mail  infoub@rumpold.cz

mobil:   724 521 402

Výměna nádob

Žádost o novou popelnici lze podat mailem na adresu info@tsub.cz , telefonicky na čísle 572 805 400 nebo osobně na adrese TSUB příspěvkové organizaci, Nerudova 193.

Při žádání o popelnici je nutné nahlásit jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu umístění nádoby, počet osob v domácnosti, telefonní číslo.

V případě, že se jedná o osobu, která nemá trvalé bydliště v Uherském Brodě nebo má trvalé bydliště v Uherském Brodě, ale vlastní více nemovitostí, má tato osoba povinnost podat ohlášení majitele nemovitosti k místnímu poplatku na odboru finančním (u paní Slovákové). Potvrzení o ohlášení je nutno předložit k žádosti o novou popelnici.

V případě, že se jedná o nového občana, postačí k žádosti předložit potvrzení o změně trvalého bydliště.

SBĚRNÉ DVORY

Sběrné dvory jsou přístupné fyzickým osobám v provozní době a za podmínek stanovených v provozních řádech zařízení. Mohou zde zdarma odevzdávat objemné odpady (nábytek apod.), nebezpečné odpady (barvy, hnojiva apod.) a zároveň využít toto místo pro zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů (např. lednice, televizory, audio technika apod.).

Každý občan, který prokáže, že má trvalé bydliště v Uh.Brodě (tzn. v Uh.Brodě, Havřicích, Těšově, Újezdci nebo Maršově), má právo odložit ve sběrném dvoře bezplatně výše uvedené druhy odpadů. Po přivezení svého odpadu do prostor sběrného dvora provede každý roztřídění dovezeného odpadu do přistavených kontejnerů dle pokynů obsluhy dvora.

Sběrné dvory nepřijímají odpady z podnikatelské činnosti. Pokud vznikají při podnikatelské činnosti jakékoliv odpady, je podnikatel povinen zajistit si smluvně u oprávněné osoby likvidaci svého odpadu.

Upozorňujeme občany, že není možné vyvážet ze sběrných dvorů žádné odložené odpady a to ani jejich části.

Děkujeme za pochopení.

SD Havřice - platí od 01.04.2019  
Pondělí zavřeno zavřeno
Úterý zavřeno 13:00 - 18:00
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek zavřeno 13:00 - 18:00
Pátek zavřeno zavřeno
Sobota 08:00 - 16:00  
Neděle, státní sv. zavřeno

Druh přijímaného odpadu: objemný odpad, dřevo, plast, papír, nápojový karton, sklo, BIO odpad, kovy, zářivky, jedlé tuky a oleje, oděvy a textilní materiál, nebezpečný odpad, velké větve.

    

Odpad, který se nepřijímá: pneumatiky, elektroodpad, azbest ani stavební materiál obsahující azbest, léky a zdravotnický materiál, stavební suť.

     

Telefonní kontakt na SD Havřice: +420 737 031 218

SD Vazová - platí od 01.04.2019  
Pondělí zavřeno 13:00 - 18:00
Úterý zavřeno 13:00 - 18:00
Středa zavřeno 13:00 - 18:00
Čtvrtek zavřeno 13:00 - 18:00
Pátek zavřeno 13:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00  
Neděle, státní sv. zavřeno

Druh přijímaného odpadu: objemný odpad, dřevo, plast, papír, nápojový karton, sklo, BIO odpad, kovy, zářivky, jedlé tuky a oleje, oděvy a textilní materiál, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, stavební suť.

    

Odpad, který se nepřijímá: azbest ani stavební materiál obsahující azbest - léky a zdravotnický materiál.

Telefonní kontakt na SD Vazová: +420 605 343 096

 

SD Větrná - platí od 01.04.2019  
Pondělí zavřeno 14:00 - 18:00
Úterý zavřeno zavřeno
Středa zavřeno 14:00 - 18:00
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek zavřeno 14:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00  
Neděle, státní sv. zavřeno

Druh přijímaného odpadu: objemný odpad, dřevo, plast, papír, nápojový karton, sklo, BIO odpad, kovy, oděvy a textilní materiál

    

Odpad, který se nepřijímá: nebezpečné odpady, azbest ani stavební materiál obsahující azbest, léky a zdravotnický materiál, pneumatiky, elektroodpad, stavební suť, zářivky, jedlé tuky a oleje.

   

Telefonní kontakt na SD Větrná: +420 605 504 966

SD Újezdec - platí od 01.04.2019  
Pondělí zavřeno zavřeno
Úterý zavřeno 13:00 - 18:00
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek zavřeno 13:00 - 18:00
Pátek zavřeno zavřeno
Sobota 08:00 - 16:00  
Neděle, státní sv. zavřeno

Druh přijímaného odpadu: objemný odpad, dřevo, plast, papír, nápojový karton, sklo, BIO odpad, kovy, zářivky, jedlé tuky a oleje, oděvy a textilní materiál, nebezpečný odpad, elektroodpad, velké větve.

    

Odpad, který se nepřijímá: pneumatiky, azbest ani stavební materiál obsahující azbest, léky a zdravotnický materiál, stavební suť.

     

Telefonní kontakt na SD Újezdec: +420 605 708 440