KOMUNÁLNÍ ODPADY

KOMUNÁLNÍ ODPADY

TSUB zabezpečuje svoz komunálního odpadu, vývoz odpadkových košů na území města Uherský Brod, dále provozuje sběrné dvory a deponii stavebních sutí Králov a zajištuje úklid černých skládek na pozemcích v majetku města.

Zjištěné černé skládky je možné hlásit pomocí aplikace ZmapujTO.

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsný komunální odpad - harmonogram svozu v období od 01.07.2019 - 31.12.2019

   

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD:

rodinné domy - vývoz bude probíhat v sudých týdnech
Pondělí ............ RD 1
Úterý .................RD 2, Maršov, Králov
Středa............... RD 3, Havřice
Čtvrtek ..............Těšov, Újezdec

bytové domy – každý pátek

    

BIO:    

rodinné domy - vývoz bude probíhat v lichých týdnech (*)
Pondělí.............. RD 1
Úterý .................RD 2, Maršov, Králov
Středa............... RD 3, Havřice
Čtvrtek ..............Těšov, Újezdec

bytové domy – vývoz bude probíhat v lichých týdnech v pondělí a úterý


(*) červenec, srpen 2019 BIO sváženo každý týden
září, říjen, listopad 2019 BIO sváženo v lichých týdnech
prosinec 2019 BIO sváženo pouze v 51. týdnu

  

PLASTY:
Kontejnery 1100lt – každé úterý a středu
Pytle - ve dnech: 26. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 27. 12.

    

PAPÍR:
Kontejnery 1100lt – v lichém týdnu v pondělí a úterý
Pytle - ve dnech: 12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 13. 12.

    

SKLO:
Kontejnery se spodním výsypem – 4. týden v měsíci

                

rodinné domy 1

Ulice 28. října, Bří Lužů, Dolní Valy, Emila Háby, Frant. Veselky, Hodinářská, Horní Valy, Kpt. Kubíčka, Lidická, Maršovská, Masarykovo nám., Močidla, Naardenská, Na Tržišti, Nám. Svobody, Nerudova, Pecháčkova, Pod Valy, Pořádí, Prakšická, Prim. Hájka, Předbranská, Rtm. Křivdy, Rybářská, Soukenická, Strojařů, Šumická, U Cihelny, U Elektrárny, U Fortny, U Hřiště, U Lapače, U Plovárny, U Sboru, U Žlebu, Úlehly, Vilibalda Růžičky, Za Humny

rodinné domy 2

Ulice 9. května, Ant. Dvořáka, B. Němcové, B. Smetany, Františka Bára, Františka Janáčka, Františka Kožíka, Havlíčkova, Hradební, Hradišťská, Jabloňová, Jana Švermy, Jaroslava Hlobila, Ječná, Jirásková, Josefa Herčíka, Karla IV., Komenského, Květná, M. Alše, Malá, Mariánské nám., Moravská, Na Dlouhých, Na Chmelnici, Na Láně, Na Výsluní, Palackého, Prosná, Ptylova, Sadová, Seichertova, Stojanova, Svatopluka Čecha, Tovární, U Korečnice, U Stadionu, Údolní, Weberova, Žitná

rodinné domy 3

26. dubna, Dělnická, Javořinská, Kučerovo nám., Lipová, Nivnická, Nová, Pastýřská, Pod Zelnicemi, Polní, Prostřední, Provazní, Rolnická, Slovácká, Stolářská, Trávníky, U Bajovce, U Cukrovaru, U Korečnice, U Olšavy, U Porážky, U Školky, U Vody, Vazová, Vlčnovská, Zahradní, Zámostí, Zátiší

Reklamace neprovedéno svozu:

e-mail  infoub@rumpold.cz

mobil:   724 521 402

Výměna nádob

Žádost o novou popelnici lze podat na Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 136, 2.p.

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Dubrava,  e-mail: ludek.dubrava@ub.cz , tel.: 572 805 262.

  

Při žádání o popelnici je nutné nahlásit jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu umístění nádoby, počet osob v domácnosti, telefonní číslo.

V případě, že se jedná o osobu, která nemá trvalé bydliště v Uherském Brodě nebo má trvalé bydliště v Uherském Brodě, ale vlastní více nemovitostí, má tato osoba povinnost podat ohlášení majitele nemovitosti k místnímu poplatku na odboru finančním (u paní Slovákové). Potvrzení o ohlášení je nutno předložit k žádosti o novou popelnici.

V případě, že se jedná o nového občana, postačí k žádosti předložit potvrzení o změně trvalého bydliště.

SBĚRNÉ DVORY

Od 01.11.2019 zabezpečuje kompletní agendu sběrných dvorů Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí.

  

Bližší informace vč. příslušných kontaktů nalezneze ZDE.

  

Děkujeme za pochopení.