KONTAKT

KONTAKT

organizace: TSUB, příspěvková organizace
sídlo:  Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod
najdete nás na adrese: Nerudova 193 (budova bývalého OŽP)
korespondence: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod
IČ: 05583926
ID datové schránky: vjv9nqb
telefon: 572 805 400
e-mail: info@tsub.cz
adresa elektronické podatelny: podatelna@tsub.cz

Ševčík Josef, PhDr. ředitel

572 805 401

793 910 505

josef.sevcik@tsub.cz
Mandincová Hana personální, správa trhů 572 805 402 hana.mandincova@tsub.cz
Jiříčková Alena účetní 572 805 403 alena.jirickova@tsub.cz
Máčalová Miroslava mzdová účetní 572 805 409 miroslava.macalova@tsub.cz
Jedounek Rudolf, Ing.

veřejné osvětlení, zástupce ředitele

572 805 405 rudolf.jedounek@tsub.cz
Podolan Petr, Bc.

správa komunikací, dopravní značení

572 805 404 petr.podolan@tsub.cz
Šeda Zbyněk, Bc. dětská hřiště, mobiliář, parkovací automaty 572 805 406 zbynek.seda@tsub.cz
Rydlo Ondřej, Ing. správa majetku

572 805 411

ondrej.rydlo@tsub.cz
Habrovanský Oldřich, Mgr. veřejná zeleň, stromy

572 805 408

oldrich.habrovansky@tsub.cz
Uherková Marie správa hřbitovů

572 805 409

603 367 567

marie.uherkova@tsub.cz
Michalčík Jiří městské lesy 572 805 407 jiri.michalcik@tsub.cz
Kopecká Martina, Bc.

správa budov a bytů

(pouze č. p. 104, 105, 115, 116, 1382, 1502 a 2060)

572 805 410 martina.kopecka@tsub.cz
Cahel Leoš, Mgr.

správa budov a zeleně

(budovy č. p. 104, 105, 115, 116, 1382, 1502 a 2060)

572 805 412 leos.cahel@tsub.cz

Reklamace na svoz

komunálního odpadu

RUMPOLD UHB, s.r.o. 724 521 402 infoub@rumpold.cz