VEŘEJNÁ ZELEŇ

VEŘEJNÁ ZELEŇ

TSUB zabezpečuje správu, provoz, údržbu, opravy a obnovu veřejné zeleně, sadovnických a technických prvků.

Provádíme kompletní údržbu zeleně, která se skládá z těchto činností:

  • úklid ploch zeleně,
  • sekání a hnojení trávníků,
  • postřik selektivními herbicidy,
  • odstranění spadaného listí,
  • zdravotní řezy dřevin,
  • kácení stromů.

Ve veřejné zeleni zajišťujeme také zakládání a výsadbu různých druhů zeleně, např.: výsadba letniček a trvalek do volné půdy a do mobilních nádob, včetně závěsných míst na sloupech veřejného osvětlení, dekorativní výsadba kruhových objezdů či zábradlí, dále pak výsadbu cibulovin, keřů a stromů či zakládání trávníků.

Samozřejmostí je následná péče o provedené výsadby, tedy: pravidelná zálivka, hnojení, pletí, atd.

Součástí naší činnosti je také odvoz odpadu, který při údržbě zeleně vzniká. Tento odpad je následně využíván při kompostování.

Ceník prodeje dřeva z městské zeleně 2023 (platné od 23.01.2023 do vydání nového ceníku)