Vítejte na stránkách TSUB, příspěvková organizace

Vítejte na stránkách TSUB, příspěvková organizace

POSLEDNÍ AKTUALITY

Omezení provozu sběrného dvoru Újezdec

 

Omezení dopravy v centrum města po dobu konání Růžencové pouti ve dnech 04.10.2019 – 07.10.2019

 

 

Omezení provozu sběrných dvorů Větrná a Vazová

 

Stanoviska ke všem stavebním záměrům nově vydává TSUB, příspěvková organizace

Omezení dopravy na ulicích Komenského, Mariánské nám. a Karla IV