Upozornění pro občany, investory a projektanty - stanoviska k záměrům

Stanoviska ke všem stavebním záměrům nově vydává TSUB, příspěvková organizace

TSUB, příspěvková organizace upozorňuje všechny investory, projektanty a občany, kteří hodlají na území města Uherský Brod (včetně jeho místních částí) realizovat jakýkoliv stavební záměr, že s platností od 01.10.2019 budou Technické služby Uherský Brod, jako správce veřejného osvětlení, místních a účelových komunikací, veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť a městského mobiliáře vydávat ke stavebním záměrům samostatná vyjádření.

  

Odbor stavebního úřadu, jako obecný stavební úřad, Odbor životního prostředí a Odbor správní - Oddělení dopravně správní činnosti a agendy, jako speciální stavební úřady tato vyjádření budou vyžadovat jako nezbytný podklad pro posouzení podané žádosti.

  

Žádost o vyjádření lze podávat pomocí služby UtilityReport na www.ub.cz sekce eMĚSTO, e-mailem na adresu info@tsub.cz nebo osobně na adrese Nerudova 193.

  

   

Děkujeme za pochopení