Blokové čištění komunikací v roce 2019

Termíny a okruhy blokového čištění komunikací (letní údržba) pro rok 2019

Technické služby Uherský Brod (TSUB) si dovolují oznámit občanům termíny blokového čištění komunikací na území města pro rok 2019

Stejně jako v minulém roce je město rozděleno na 8 okruhů.

Četnosti čištění jednotlivých okruhů jsou následující:
Okruh 1A – blokové čistění 1x měsíčně
Okruhy 1B až 7B – blokové čištění 4x ročně (duben, červen, září, říjen)
Okruh 8 – čistění 1x měsíčně

 

Provoz v ulicích, u nichž proběhne blokové čištění komunikací, bude v souladu s ustanovením zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích, v dostatečném předstihu upraven přechodným dopravním značením (zákaz zastavení s uvedením termínu platnosti).

Na okruhy č. 1 – 7 je počítáno vždy s jedním pracovním dnem. Přechodné dopravní značení bude bezprostředně po provedeném čištění odstraněno. Nerespektováním přechodného dopravního značení se řidiči vozidel vystavují riziku odtažení svého vozidla.

Čistění okruhu č. 8 je pak počítáno ve více pracovních dnech, ale vzhledem ke skutečnosti, že se jedná převážně o úseky, kde by nemělo dle zákona probíhat parkování, nebudou tyto úseky označovány dopravním značením a čištění bude probíhat průběžně.

  

Předem děkujeme všem zodpovědným řidičům a majitelům vozidel za zdárný průběh blokových čištění.

   

Přehled je k dispozici zde: PŘEHLED ULIC SPOLU S TERMÍNY JEJICH ČIŠTĚNÍ