Svoz vánočních stromků

Od 02.01.2024 bude zahájen svoz vánočních stromků.

   

Vážení občané,

svoz vánočních stromků bude v průběhu měsíce ledna 2024 zabezpečen následujícími způsoby:

  

1. Vánoční stromky je možné odkládat na mobilních sběrných místech k tomuto účelu určených.   

    Zelené kontejnery pro odložení vánočních stromků budou umístěny na sídlišti Olšava a parkovišti na nám. 1. máje – viz následující odkazy.

           sídliště Olšava

           parkoviště na nám. 1. máje

2. Stromky je také možno odevzdat do sběrných dvorů v Havřicích a Újezdci, kde jsou vyčleněny plochy pro ukládání větví.

3. Stromky je možné ponechat i u sběrných míst na BIO odpad, kde bude probíhat jejich svoz cca ve stejné dny jako v případě komunálního odpadu, tedy:

  1. čtrnáctidenní svoz v lichých týdnech pro lokality: RD1, RD2,RD3, Těšov, Újezdec
  2. týdenní svoz pro lokality: BD (sídliště Pod Vinohrady, staré sídliště, sídliště střed, Neradice, Babí Louka, sídliště Olšava)

   

Svozové trasy jsou následující:
Pondělí:   svozová trasa RD1
Úterý:       svozová trasa RD2,
Středa:     svozová trasa RD3, Havřice
Čtvrtek:    Těšov, Újezdec
Pátek:      svozová trasa BD (včetně PPK)

 

Jednotlivé svozové trasy:

  • rodinné domy 1 (RD1) = Ulice 28. října, Bří Lužů, Dolní Valy, Emila Háby, Frant. Veselky, Hodinářská, Horní Valy, Kpt. Kubíčka, Lidická, Maršovská, Masarykovo nám., Močidla, Naardenská, Na Tržišti, Nám. Svobody, Nerudova, Pecháčkova, Pod Valy, Pořádí, Prakšická, Prim. Hájka, Předbranská, Rtm. Křivdy, Rybářská, , Strojařů, Pod Horním Dvorem, Šumická, U Cihelny, U Elektrárny, U Fortny, U Lapače, U Plovárny, U Sboru, U Žlebu, Úlehly, Vilibalda Růžičky, Za Humny
  • rodinné domy 2 (RD2) = Ulice 9. května, Ant. Dvořáka, B. Němcové, B. Smetany, Františka Bára, Františka Janáčka, Františka Kožíka, Havlíčkova, Hradební, Hradní náměstí, Hradišťská, Jabloňová, Jana Švermy, Jaroslava Hlobila, Ječná, Jirásková, Josefa Herčíka, Karla IV., Komenského, Květná, M. Alše, Malá, Mariánské nám., Moravská, Na Dlouhých, Na Chmelnici, Na Láně, Na Výsluní, Palackého, Prosná, Přemysla Otakara II., Ptylova, Sadová, Seichertova, Svatopluka Čecha, Tovární, U Stadionu, Údolní, Weberova, Žitná
  • rodinné domy 3 (RD3) = 26. dubna, Bajovec, Dělnická, Javořinská, Kučerovo nám., Lipová, Nivnická, Nová, Pastýřská, Pod Zelnicemi, Polní, Prostřední, Provazní, Rolnická, Slovácká, Stolářská, Trávníky, U Cukrovaru, U Korečnice, U Olšavy, U Porážky, U Školky, U Vody, Vazová, Vlčnovská, Zahradní, Zámostní, Zátiší
  • Bytové domy (BD) = sídliště Pod Vinohrady, staré sídliště, sídliště Olšava, Neradice, sídliště Střed (Židovna), Babí louka

 

Stromky budou štěpkovány a z tohoto důvodu žádáme občany, aby stromky důkladně odstrojili a nenechávali na nich kovové háčky, ozdoby apod. Stromky také nijak nesvazujte a nebalte.

   

Děkujeme