Výzva k odstranění přesahujících dřevin do veřejného prostranství

 

 Žádost o odstranění přesahujících dřevin do komunikací.

Vážení občané,

 

obracíme se na Vás s žádostí o zajištění odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do veřejného prostranství chodníků, místních či účelových komunikací, které tak brání bezpečnému a plynulému průjezdu nejen vozidel, ale i pohybu chodců.

 

Dovolujeme si touto cestou požádat vlastníky, jejichž pozemky přiléhají k chodníkům či ostatním komunikacím, aby dbali o údržbu svých stromů či keřů a v případě přerůstání jejích částí do průchozích nebo průjezdních profilů komunikací tyto části pravidelně odstraňovali.


O kontrolu a případné odstranění Vás žádáme ve smyslu ustanovení § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a to nejpozději do 31.01.2023.


V případě, že nebude na tuto výzvu reagováno, bude ořez v potřebném rozsahu postupně prováděn pracovníky technických služeb na základě jednotlivých zjištění při místních šetřeních. Ořezy budou následně provedeny pouze ze strany veřejných prostranství (komunikace, chodníky atp.) bez vstupu na soukromé pozemky.

 

Jako jeden z důvodů, proč se na občany touto cestou obracíme, uvádíme nedostatečnou průjezdnost komunikací v zahrádkářských lokalitách, kdy díky větvím stromů na soukromých pozemcích přesahujících do průjezdního profilu komunikace došlo k poškození vozidla hasičské záchranné služby, které jelo k hořícímu objektu v chatové oblasti a vozidlo nemohlo dojet co nejblíže místu zásahu. Rádi bychom tedy touto cestou apelovali zejména na vlastníky nemovitostí v chatových oblastech, aby zabezpečili dostatečný ořez svých stromů a keřů tak, aby bylo možné komunikaci bezpečně použít také větší technikou, jako jsou požární vozidla.

 

Dalším neméně závažným důvodem je také zajištění samotné bezpečnosti provozu na komunikacích, kdy může díky přerůstajícím větvím dojít k narušení běžného užívání tím, že větve zakrývají např. dopravní značení, znemožňují bezpečné zaparkování vozidel, zhoršují rozhledové poměry v křižovatkách, a tím ohrožují bezpečnost a plynulost provozu. U pěších komunikací je nutné ořezávat přesahující dřeviny na minimální podchodnou výšku 2,5 m a na šířku tak, aby nezasahovaly do průchozí části chodníku a nebránily chodcům v bezpečné chůzi a byla zabezpečena také dostatečná sjízdnost pro techniku zabezpečující např. zimní údržbu.

 

 

Děkujeme Vám za pochopení