Omezení dopravy v centru města – Růžencová pouť 2022

 Omezení dopravy v centrum města po dobu konání Růžencové pouti ve dnech 30.09.2022 – 03.10.2022

      

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit na omezení dopravy v centru města po dobu konání letošní Růžencové pouti.
  

Od pátku 30.09.2022 (cca 13:00 hod) do pondělí 03.10.2022 (cca 07:00 hod) bude provedena kompletní uzavírka centra města (tj. Masarykovo nám, Mariánské nám., část ul. Moravská, Kaunicova, Přemysla Otakara II, Hradební, Bož. Němcové, Mik. Alše a část ul. Na Dlouhých – od kruhového objezdu na nám. Svobody po ul. Na Výsluní).

  

Objízdná trasa po dobu uzavírky centra města bude vedena v jižní části města komunikacemi U Fortny, Prim. Hájka, Za Dolním kostelem, Seichertova a Komenského, případně pro ulici Soukenická bude vedena objízdná trasa přes ulice Tkalcovská a Bří Lužů.

  

Pozor: Komunikace v ulici Komenského a Seichertova bude v době uzavírky obousměrná. Žádáme tímto všechny řidiče, aby na uvedené komunikaci neparkovali a nebránili tak plynulosti dopravy.

  

Pro severní část města bude objízdná trasa pro místní dopravu vedena komunikacemi Na Výsluní (pouze ve směru jednosměrného provozu – směr Zlín) a Na Chmelnici.

Okružní křižovatka na Nám. Svobody bude po celou dobu konání pouti ve směru Horní Valy – Prakšická průjezdná.

  

Kompletní přehled uzavřených ulic vč. objízdných tras naleznete (zde).

   

Děkujeme předem za pochopení a dodržování přechodného dopravního značení