Blokové čistění komunikací v roce 2021

Blokové čištění města bude zahájeno od úterý 06.04.2021.

     

Technické služby Uherský Brod (TSUB) si dovolují oznámit občanům termíny blokového čištění komunikací na území města pro rok 2021.

Stejně jako v minulých letech je město rozděleno na celkem 8 okruhů.

    

Četnosti čištění jednotlivých okruhů jsou následující:
Okruh 1A – blokové čistění 1x měsíčně
Okruhy 1B až 7B – blokové čištění 4x ročně (duben, červen, září, říjen)
Okruh 8 – čistění 1x měsíčně

     

Na okruhy č. 1 – 7 je počítáno vždy s jedním pracovním dnem. Čistění okruhu č. 8 je pak počítáno ve více pracovních dnech, ale vzhledem ke skutečnosti, že se jedná převážně o úseky komunikací, kde by nemělo dle zákona probíhat parkování, nebudou tyto úseky označovány dopravním značením a čištění bude probíhat průběžně.

   

Provoz v ulicích, na nichž proběhne blokové čištění komunikací, bude v souladu s ustanovením zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích, v dostatečném předstihu upraven přechodným dopravním značením (zákaz zastavení s uvedením termínu platnosti). Přechodné dopravní značení, jehož instalaci si zabezpečuje společnost Rumpold bude bezprostředně po provedeném blokovém čištění odstraněno. Nerespektováním přechodného dopravního značení se řidiči vozidel vystavují riziku odtažení svého vozidla.

   

Harmonogram blokového čištění jednotlivých komunikací spolu s přiřazeným okruhem je k dispozici také na webových stránkách města Uherský Brod, TSUB a naleznete jej rovněž i  v dubnovém zpravodaji.

    

Předem děkujeme všem zodpovědným řidičům za zdárný průběh čištění města.

   

Příloha: Přehled jednotlivých ulic spolu s termíny jejich čištění