Blokové čištění komunikací v roce 2020

Blokové čištění města bude zahájeno od středy 01.04.2020.

     

Technické služby Uherský Brod (TSUB) si dovolují oznámit občanům termíny blokového čištění komunikací na území města pro rok 2020.

Stejně jako v minulém roce je město rozděleno na 8 okruhů.

Četnosti čištění jednotlivých okruhů jsou následující:
Okruh 1A – blokové čistění 1x měsíčně
Okruhy 1B až 7B – blokové čištění 4x ročně (duben, červen, září, říjen)
Okruh 8 – čistění 1x měsíčně

 

Provoz v ulicích, u nichž proběhne blokové čištění komunikací, bude v souladu s ustanovením zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích, v dostatečném předstihu upraven přechodným dopravním značením (zákaz zastavení s uvedením termínu platnosti).

Na okruhy č. 1 – 7 je počítáno vždy s jedním pracovním dnem. Přechodné dopravní značení bude bezprostředně po provedeném čištění odstraněno. Nerespektováním přechodného dopravního značení se řidiči vozidel vystavují riziku odtažení svého vozidla.

Čistění okruhu č. 8 je pak počítáno ve více pracovních dnech, ale vzhledem ke skutečnosti, že se jedná převážně o úseky, kde by nemělo dle zákona probíhat parkování, nebudou tyto úseky označovány dopravním značením a čištění bude probíhat průběžně.

  

Předem děkujeme všem zodpovědným řidičům a majitelům vozidel za zdárný průběh blokových čištění.

   

Přehled je k dispozici zde: PŘEHLED ULIC SPOLU S TERMÍNY JEJICH ČIŠTĚNÍ