Svoz vánočních stromků 2020

Od 02.01.2020 bude průběžně probíhat svoz vánočních stromků.

 

Žádáme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle sběrných nádob na komunální odpad, tak aby byly přístupné pro svozovou techniku a nebránily provozu po místních komunikacích a případné zimní údržbě.
Stromky je také možno odevzdat do sběrných dvorů v Havřicích a Újezdci, kde jsou vyčleněny plochy pro ukládání větví.
Stromky budou štěpkovány. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby stromky důkladně odstrojili a nenechávali na nich kovové háčky, ozdoby apod. Dále je nevhodné stromky svazovat či balit.