Ve městě dojde od 1. ledna 2020 k několika změnám v úhradách za parkování

Parkování do 30 minut zdarma, aplikace pro chytré mobily, úprava ceníku za krátkodobé stání

  

Město Uherský Brod připravuje od 1. ledna 2020 změnu v platbách za krátkodobé parkovné. Od nového roku umožní město svým obyvatelům a návštěvníkům zvolit si z několika variant, jak za krátkodobé parkování zaplatit. Využít bude možné následující způsoby:

  

1. parkovací automat – od 1. ledna bude k dispozici novinka v podobě možnosti krátkodobého parkování do 30 minut za úhradu 1 Kč. Město tak nově poskytne řidičům prostřednictvím krátkodobého parkování do 30 min možnost zajistit si rychlé vyřízení některých záležitostí jako je pošta, banka, nákup, úřad apod. Parkovací automat vydá po úhradě částky 1 Kč lístek na dobu 30 minut. Bude tak možné si v této krátké době za minimální poplatek vyřídit některé potřebné věci.

Úhrada parkovného prostřednictvím parkovacího automatu za delší časový interval se bude následně odvíjet od sazeb uvedených níže v tabulce. Nové sazby za úhradu parkovného prostřednictvím parkovacího automatu budou vždy uvedeny na příslušném automatu, tak jako tomu bylo doposud.

  

2. aplikace ParkSimply – novinkou pro možnost úhrady parkovného bude od 1. ledna aplikace pro chytré mobilní telefony s názvem ParkSimply. Pomocí této aplikace bude možné zóně 1zóně 2 parkovat po dobu prvních 30 minut zdarma. Jedná se tedy o stejnou možnost jako při platbě 1 Kč/30 minut u parkovacího automatu, jen s tím rozdílem, že u platby přes parkovací automat je nutné zohlednit náklady na tisk lístku, což v případě mobilní aplikace odpadá.

Prostřednictvím této aplikace bude samozřejmě možné provést úhradu za parkování i pro další časové intervaly. Zde budou platit následující tarify:

  • 20 Kč/60 min pro zónu 1,
  • 20 Kč/180 minut pro zónu 2,
  • 20 Kč/den pro zónu 3.

Aplikace ParkSimply umožňuje úhradu parkovného jak prostřednictvím SMS platby tak i pomocí platební karty. Uživatel obdrží virtuální lístek, který se mu do aplikace uloží a aplikace ho sama upozorní na konec platnosti lístku. Veškeré dostupné informace k této novince lze nalézt na www.parksimply.cz, kde lze také tuto aplikaci stáhnout. Aplikace pro Uherský Brod bude k dispozici ke stažení od 1. ledna 2020.

  

3. SMS platba – tento způsob bylo možné využívat i doposud. Nově však dojde od 1. ledna ke změně ceny za SMS platbu na částku 20 Kč. V zóně 1 je časový interval ve výši 60 minut a v zóně 2 je časový interval 180 minut. Pro zónu 3 je možné prostřednictvím SMS uhradit parkovné na celý den. Pro úhradu prostřednictvím SMS platby je nutné mít i nadále aktivní službu PREMIUM SMS.

  

4. aplikace SEJF – i tato služba je novinkou od 1. ledna. Jedná se opět o aplikaci pro chytré mobilní telefony, prostřednictvím níž je možné provádět nejen úhradu parkovného v několika městech, k nimž se Uherský Brod připojí, ale prostřednictvím SEJFu lze hradit i jiné služby, které jsou aplikací podporovány. Bližší informace k této službě naleznete na webu www.sejf.cz.

  

5. virtuální parkovací hodiny – na internetové adrese https://vph.parkovacilistek.cz/UB bude možné provést zakoupení parkovací lístku, jehož úhrada probíhá prostřednictvím platební karty přes platební bránu ČSOB.

   

Město Uherský Brod tak od 1. ledna 2020 přidává k původním dvěma možnostem plateb (parkovací automat a SMS platba) další varianty platby parkovného. Pro majitele chytrých mobilních telefonů tak bude platba za parkování daleko snazší, než tomu bylo doposud, kdy bude nově možné si vybrat z několika možností. Informace k možnosti placení za krátkodobé parkovné budou uvedeny na všech parkovacích automatech v zóně placeného stání a výše uvedené aplikace bude možné si prostřednictvím QR kódů stáhnout přímo na místě. Na každém parkovacím automatu budou k dispozici veškeré informace a instrukce k uvedeným možnostem plateb.

   

Změny v úhradě parkovného se týkají pouze krátkodobého parkování, nikoliv parkovacích karet, jejichž ceny zůstávají stejné, jako tomu bylo v roce 2019.

  

Ceník za stání vozidel platný od 01.01.2020

Informace o možnostech placení parkovného