Změna dopravního značení - ul. U Fortny

Zjednosměrnění části ulice U Fortny mezi ulicemi Soukenická a Moravská.

Vážení občané,

dovolujeme si upozornit všechny řidiče na změnu dopravního značení v ulici U Fortny, ke které dojde během čtvrtku 04.07.2019. V souladu se změnou dopravního režimu již nebude možné vyjíždět z ulice Soukenická přes ulici U Fortny zpět na ulici Moravskou, a odpadne tak důvod používat ulici Soukenickou jako tranzitní pro výjezd z centra města.

Součástí řešení uvedeného dopravního značení je také vyznačení piktogramového koridoru pro cyklisty na ulici Moravská. Tento piktogramový koridor bude vyznačen v souladu se stávajícím svislým dopravním značením, kdy je v současné době umožněna cyklistům jízda v protisměru a k jeho vyznačení dojde v následujícím týdnu.

 

Popis změn v jednotlivých dotčených ulicích:

  • ulice Soukenická:

V rámci změny dopravního značení dojde k osazení dopravní značky B 24b (zákaz odbočení vlevo), která zakáže automobilům odbočit na konci ulice Soukenická směrem do ulice Moravská. Samotný dopravní režim na ulici Soukenická se nemění.

    

  •  ulice U Fortny:

Změnou dopravního značení dojde ke změně dopravního režimu na severní části ulice U Fortny (úsek mezi ul. Moravská a Soukenická). V současné době je zde komunikace obousměrná. Nově bude komunikace jednosměrná. Směr jízdy bude nově pouze od ulice Moravská k ulici U Fortny. Tato část komunikace se tedy nově vyznačí jako jednosměrná.

    

  •  ulice Moravská:

V souladu se změnou dopravního značení v ulici U Fortny dojde ke změně dopravního režimu na východní části ulice Moravská (úsek mezi ulicí Horní Valy a křižovatkou s ul. U Fortny). V současné době je tato část komunikace obousměrná. Nově bude celá ulice Moravská jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice Horní Valy do centra města. S touto změnou je spojená i nutná změna dopravního značení. Komunikace se tedy nově v celé délce vyznačí jako jednosměrná. V rámci změny bude také na ulici Moravská vyznačen piktogramový koridor pro cyklisty, kterým je zde umožněna jízda v protisměru.

     

Žádáme tímto všechny řidiče, kteří se budou v uvedené lokalitě pohybovat, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali nově instalované dopravní značení.

     

Děkujeme za pochopení a respektování nového dopravního značení