Zkoušky stability stožárů veřejného osvětlení

Provádění zkoušek stability stožárů veřejného osvětlení

V rámci realizace projektu „Koncepce města – pasporty – strategie – KOMPAS pro Uherský Brod část E - Aktualizace pasportu veřejného osvětlení “ město Uherský Brod informuje, že od 18. června 2019 do 4. července 2019 budou prováděny zkoušky stability vybraných stožárů veřejného osvětlení.

Provádění zkoušek stability stožárů Rochovou metodou bude probíhat pomoci pásového minibagru a měřícího zařízení, a to na celém území města Uherský Brod.

V souvislosti s prováděním těchto činností bude částečně omezován pohyb osob na chodnících a vozidel na přilehlých komunikacích.

Žádáme tímto všechny řidiče a občany, kteří se budou pohybovat v místech prováděných zkoušek, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dopravní značení, příp. jiná omezení.

Provedení zkoušek umožní odhalit případné skryté vady či poruchy na stožárech veřejného osvětlení a budou podkladem pro plánování výměny případných vadných stožárů pro zajištění jejich funkčnosti a bezpečnosti provozu veřejného osvětlení.

Děkujeme za pochopení.

-------

Projekt „Koncepce města - pasporty - strategie - KOMPAS pro Uherský Brod“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007427 je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.