Změna dopravního značení v lokalitě Na Dlouhých

 Změna dopravního značení v ulicích Svatopluka Čecha, Jiráskova, Na Dlouhých, Bedřicha Smetany, Ant. Dvořáka, 9. května, Havlíčkova, Palackého, U Stadionu, Na Výsluní, Na Chmelnici, 28. Října a Lidická

    

Vážení občané,

dovolujeme si upozornit všechny řidiče na velmi důležitou změnu dopravního režimu v oblasti ulic Na Dlouhých, ke které v následujících dnech dochází. Aktuálně probíhá instalace dopravního značení a je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti a nové dopravní značení sledovat.

Změnou dopravního značení budou dotčeny následující ulice: Svatopluka Čecha, Jiráskova, Na Dlouhých, Bedřicha Smetany, Ant. Dvořáka, 9. května, Havlíčkova, Palackého, U Stadionu, Na Výsluní, Na Chmelnici, 28. Října a Lidická.

     

Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedené lokalitě docházelo na komunikacích k parkování vozidel v rozporu se zákonem, čímž často vznikaly konfliktní situace, rozhodlo se Město Uherský Brod změnit na uvedených ulicích dopravní režim tak, aby bylo možné na těchto ulicích (tam kde to šířkové poměry dovolují) podélně parkovat v souladu se zákonem. Některé z výše uvedených ulic, případně jejich části tak budou nově jednosměrné. Při šířkách komunikací v rozmezí cca 5 - 6 m toto značení umožní podélné stání po jedné straně komunikace. Toto stání bude usměrněno pomocí dopravní značky B 29 (zákaz stání). Stání bude probíhat vždy po jedné straně.

     

Popis změn v jednotlivých ulicích:

   

> Svatopluka Čecha:

V rámci změn dopravního značení dojde ke změně dopravního značení v místě křižovatky s ulicí Jiráskovou. Změna značení je zde nutná z důvodu změny dopravního režimu na ulici Jiráskova. Dále bude nově jednosměrná část severní větve ulice od vjezdu u zemědělského učiliště po ulici Ant. Dvořáka. Dopravní režim na ulici Svatopluka Čecha (hlavní větev) se nemění.

   

> Jiráskova:

V současné době je komunikace obousměrná. Nově bude komunikace jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice Údolní k ulici Svatopluka Čecha.

   

> Na Dlouhých:

Aktuálně je celá komunikace obousměrná a v její zejména střední části dochází k nesprávnému parkování vozidel. Nově bude komunikace v části od křižovatky s ulicemi U Stadionu a Palackého jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice Palackého k ulici Jiráskově. Úsek mezi nám. Svobody a křižovatkou s ul. U Stadionu zůstává obousměrný. Nově tak odpadne řešení přednosti zprava na křižovatce s ulicemi 28. října a Na Výsluní.

   

> Bedřicha Smetany:

V současné době je část komunikace jednosměrná. Tato část jednosměrná zůstane. Část ulice mezi ulicí 9. května a Na Dlouhých bude nově jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice 9. května k ulici Na Dlouhých. V poslední části, od ulice Na Dlouhých po konec ulice je komunikace slepá a tato zůstane obousměrná.

   

> Ant. Dvořáka:

Nyní je komunikace obousměrná. Nově bude komunikace jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice Svatopluka Čecha k ulici 9. května a od ulice na Dlouhých k ulici 9. května. Jižní část bude jednosměrná směrem severním a severní část směrem jižním.

   

> 9. května:

V rámci změn dopravního značení dojde ke změně dopravního režimu v západní části ulice 9. května. V současné době je celá komunikace obousměrná. Nově bude část mezi ulicí Antonína Dvořáka a ulicí Bedřicha Smetany jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice Antonína Dvořáka k ulici Bedřicha Smetany (směrem západním).

   

> Havlíčkova:

Nově bude část mezi ulicí Na Dlouhých a ulicí Palackého jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice Na Dlouhých k ulici Palackého.

   

> Palackého:

V rámci změn dopravního značení dochází ke změně dopravního režimu v jižní části ulice Palackého. V současné době je celá komunikace obousměrná. Nově bude část mezi ulicí Na Dlouhých a ulicí Na Dlouhých jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice Na Dlouhých k ulici Havlíčkově. Část ulice Palackého mezi severní větví ulice Na Dlouhých a ulicí Havlíčkovou zůstane obousměrná.

   

> U Stadionu:

Při změně dopravního značení dojde k úpravě dopravního značení v místě křižovatky s ulicí Na Dlouhých. Změna značení je zde nutná z důvodu změny dopravního režimu na ulici Na Dlouhých. Nově bude také označena křižovatka s ulicí 9. května, kde na ul. 9. května bude osazena dopravní značka Dej přednost v jízdě a na ulici U Stadionu značky Hlavní pozemní komunikace.

   

> Na Dlouhých (u učiliště):

Doplněno zde bude značení B 29 pro usměrnění stání na této ulici. Dopravní režim na ulici Na Dlouhých (u učiliště) se nemění.

   

> Na Výsluní:

V rámci změn dopravního značení dojde ke změně dopravního režimu na ulici Na Výsluní v celé její délce. V současné době je tato komunikace obousměrná. Nově bude komunikace jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice Na Dlouhých k ulici Na Chmelnici.

   

> Na Chmelnici:

Změna dopravního značení proběhne v místě křižovatek s ulicí Na Výsluní a 28. října. Změna značení je zde nutná z důvodu změny dopravního režimu na těchto ulicích. Dopravní režim na ulici Na Chmelnici se nemění.

   

> 28. října:

V rámci změn dopravního značení dojde ke změně dopravního režimu na ulici 28. října v celé její délce. V současné době je komunikace obousměrná. Nově bude komunikace jednosměrná. Směr jízdy bude od ulice Na Dlouhých k ulici Na Chmelnici.

   

> Lidická:

Dochází ke změně dopravního značení v místě křižovatky s ulicí 28. října. Změna značení je zde nutná z důvodu změny dopravního režimu na ulici 28. října. Dopravní režim na ulici Lidické se nemění.

    

Žádáme tímto všechny řidiče, kteří se budou v uvedené lokalitě pohybovat, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali nové dopravní značení.

Nová dopravní situace v uvedené lokalitě je znázorněna ZDE.

   

Děkujeme za pochopení a respektování nového dopravního značení