Otevření sběrného dvoru v ul. Větrná

Změna provozní doby sběrných dvorů

Změna provozní doby sběrných dvorů města Uherský Brod

Od 1. dubna 2019 bude otevřen sběrný dvůr Větrná a současně změněna provozní doba sběrných dvorů města Uherský Brod následovně:

SD Vazová

Provozní doba

Druh přijímaného odpadu

Po

zavřeno

13:00-18:00

objemný odpad, dřevo, plast, papír, nápojový karton, sklo, BIO odpad, kovy, zářivky, jedlé tuky a oleje, oděvy a textilní materiál, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, stavební suť                                                             

nepřijímá - azbest ani stavební materiál obsahující azbest - léky a zdravotnický materiál

Út

13:00-18:00

St

13:00-18:00

Čt

13:00-18:00

13:00-18:00

So

08:00-16:00

Ne

zavřeno

 

SD Větrná

Provozní doba

Druh přijímaného odpadu

Po

zavřeno

14:00-18:00

objemný odpad, dřevo, plast, papír, nápojový karton, sklo, BIO odpad, kovy, oděvy a textilní materiál                                               nepřijímá - nebezpečné odpady, azbest ani stavební materiál obsahující azbest, léky a zdravotnický materiál, pneumatiky, elektroodpad, stavební suť, zářivky, jedlé tuky a oleje

Út

zavřeno

St

zavřeno

14:00-18:00

Čt

zavřeno

zavřeno

14:00-18:00

So

08:00-16:00

Ne

zavřeno

 

SD Újezdec

Provozní doba

Druh přijímaného odpadu

Po

zavřeno

objemný odpad, dřevo, plast, papír, nápojový karton, sklo, BIO odpad, kovy, zářivky, jedlé tuky a oleje, oděvy a textilní materiál, nebezpečný odpad, elektroodpad, velké větve                                      

nepřijímá – pneumatiky, azbest ani stavební materiál obsahující azbest, léky a zdravotnický materiál, stavební suť

Út

zavřeno

13:00-18:00

St

zavřeno

Čt

zavřeno

13:00-18:00

zavřeno

So

08:00-16:00

Ne

zavřeno

 

SD Havřice

Provozní doba

Druh přijímaného odpadu

Po

zavřeno

objemný odpad, dřevo, plast, papír, nápojový karton, sklo, BIO odpad, kovy, zářivky, jedlé tuky a oleje, oděvy a textilní materiál, nebezpečný odpad, velké větve                     

nepřijímá – pneumatiky, elektroodpad, azbest ani stavební materiál obsahující azbest, léky a zdravotnický materiál, stavební suť

Út

zavřeno

13:00-18:00

St

zavřeno

Čt

zavřeno

13:00-18:00

zavřeno

So

08:00-16:00

Ne

zavřeno