Plán oprav chodníků města Uherský Brod pro období 2019-2023

Aktualizace plánu oprav chodníků v Uherském Brodě.

Rada města Uherský Brod na svém posledním zasedání schválila aktualizaci plánu oprav chodníků pro období 2019-2023.

V návaznosti na přípravné investiční práce a po provedené aktualizaci fyzického stavu chodníků na území města Uherský Brod byl aktualizován plán oprav chodníků z roku 2016, který zahrnoval období let 2016-2020.

Schválený plán oprav jednotlivých úseků je zpracován tak, aby v dostatečném předstihu bylo možné připravit veškerou potřebnou dokumentaci k opravám spolu s vyjádřením všech příslušných dotčených orgánů a nezbytného zajištění stavebního povolení. V rámci přípravného řízení jsou řešeny také veškeré případné majetkoprávní záležitosti, které mohou mít za následek posunutí termínů plnění u některých úseků.

Schválený plán oprav chodníků pro období 2019-2023 je k dispozici ZDE.